Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Brudd av stavtau forårsaket av gnag fra slitasje på luseskjørt

Den 29.10.2018 ble det under vasking av notposer på en lokalitet oppdaget hull i not i to merder. Lokaliteten har anleggsertifikat og er i pålitelighetsklasse 3 (godkjent for over 1 million fisk). Lokaliteten er svært utsatt for strøm i sjø, og det er derfor store miljøkrefter som påvirker lokaliteten.

Anlegget benytter Midgard notposer med opphengstau (forlengede bæretau) som går fra stavtau på 7 meters dybde og monteres med rundslings inn i kjetting som går opp i klammeret (Figur 1). Anlegget har luseskjørt som er montert mellom not og innerste flytekrage (Figur 2) og henger 6,8 meter ned i sjø (Figur 3). I en kort periode i august ble noten linet opp ca. 6-7 meter uten først å heve opp luseskjørtet.

Figur 1: Midgard notpose med opphengstau (forlengede bæretau) som går fra stavtau på 7 meters dybde og monteres med rundslings inn i kjetting som går opp i klammeret. Illustrasjon: © Aqualine.

Figur 1: Midgard notpose med opphengstau (forlengede bæretau) som går fra stavtau på 7 meters dybde og monteres med rundslings inn i kjetting som går opp i klammeret. Illustrasjon: © Aqualine.

Figur 2: Opphalertau til luseskjørt. Luseskjørtet er montert mellom notposen og innerste flytekrage. Foto: © Fiskeridirektoratet.

Figur 2: Opphalertau til luseskjørt. Luseskjørtet er montert mellom notposen og innerste flytekrage. Foto: © Fiskeridirektoratet.

Figur 3: Luseskjørt påmontert rundt notpose.  Illustrasjon: © Botngaard.

Figur 3: Luseskjørt påmontert rundt notpose.  Illustrasjon: © Botngaard.

Hva skjedde?

I en periode på 4-6 dager ble notposene linet opp uten at luseskjørtet ble hevet først. Luseskjørtet la seg ned i krysningspunktet mellom opphengstau og stavtau. (hver 8 meter). Med vind, vær og strøm i sjøen ble det slitasje på blytelnen på lusekjørte der luseskjørtet hang i krysningspunktet ved hvert stavtau. (Vekt fra blytelne er 4-6 kg per meter). Dette resulterte i skader på PVC delen rundt blytelnen slik at kevlarstoffet ble eksponert. (Figur 4) Denne har en grovere struktur og det ble en sandpapir lignende overflate (Figur 5).

Figur 4: Skader på PVC delen rundt blytelne på luseskjørtet slik at kevlarstoffet ble eksponert. Foto: © Fiskeridirektoratet.

Figur 4: Skader på PVC delen rundt blytelne på luseskjørtet slik at kevlarstoffet ble eksponert. Foto: © Fiskeridirektoratet.

Figur 5: Kevlarstoffet rundt blytelnen har en grov struktur og fikk en sandpapirlignende overflate. Foto: © Fiskeridirektoratet.

Figur 5: Kevlarstoffet rundt blytelnen har en grov struktur og fikk en sandpapirlignende overflate. Foto: © Fiskeridirektoratet.

Etter vel en uke ble notposene senket ned igjen og kevlarstoffet rundt blytelnen i luseskjørtet begynte da å gnage på flere stavtau og omkringliggende notlin på ca. 6,7-6,8 m dybde. (Figur 6) Etter en tid ble det brudd i disse stavtauene og notlinet revnet. (Figur 7). Det største hullet ble målt til ca.60 cm. Det ble satt ut gjenfangstgarn som sto ute en periode, men det ble ikke fanget laks. Det er usikkert om det rømte laks.

Figur 6: Røde stjerner viser hvor på notposen i forhold til omgivelsene det ble brudd i stavtau og notlinet revnet. Illustrasjon: © Aqualine.

Figur 6: Røde stjerner viser hvor på notposen i forhold til omgivelsene det ble brudd i stavtau og notlinet revnet. Illustrasjon: © Aqualine.

Figur 7: Brudd i stavtau over 7 meter mageband. På bildet henger notposen i kran med spissen opp. Foto: © Fiskeridirektoratet.

Figur 7: Brudd i stavtau over 7 meter mageband. På bildet henger notposen i kran med spissen opp. Foto: © Fiskeridirektoratet.

Teknisk utstyr-design.

Notposer: Produsert i 2017 og er Midgard smoltnot 157x15(25) +1,1m og dimensjonsklasse 0. Det er montert 6 stk nylonringer på hvert løftetau i tillegg til 1 stk nylonring i kryss løftetau og mageband. Det er 30 mm øyer i kryss løftetau og mageband for montering av opphengstau.

Luseskjørt (permaskjørt): Er til for å hindre/begrense påslag av lakselus og er semipermeable. Lengde på skjørtet er 167 meter, dybden er 6,8 meter.

Direkte årsak til hull i not

Den direkte årsak til hull i not er gnag fra luseskjørtet. Kevlarstoffet rundt blytelne gnager på stavtau og not til det blir brudd og notlinet revner.

Medvirkende årsaker til hull i not.

Utsatt lokalitet for vind og vær, svært mye strøm og bølger (dønninger) i området. Gjentagende kraftige bevegelser mellom luseskjørt og nota, mye strøm som presser luseskjørtet inn mot nota samtidig som er mye vertikale krefter fra bølger og annen høy sjøgang.

Hva ble gjort?

Tiltak som er/vil bli iverksatt etter hendelsen:

  • Nye og gamle nøter forsterkes med dobbelt notlin over stavtau på Midgard nøtene, 80 cm x 50 cm, og monteres fra 7 m og opp i området der nedre skjørtekant kommer i kontakt med nota.
  • Skjørt i kombinasjon med Midgard not skal maks være 6,5 m dypt for alle nye skjørt
  • Botngaard har oppdatert brukerhåndboken for luseskjørtskjørt: Når skjørt monteres på innside av innerste flytering skal alltid skjørt heves FØR not heves.
  • Aqualine har oppdatert brukerhåndboka for Aqualine notposer 04.12.2018.
  • Oppdretter sender OBS varsel til eksterne og interne aktører som inspiserer nøter om fare for gnag i etterkant av håndtering, med spesielt fokus på sjekkpunkt stavtau overgang mot luseskjørt ved 7 m.

Læring

Det skal gjennomføres risikovurdering med sikte på å minimalisere risikoen for rømming.                   

Alle flytende akvakulturanlegg må ha rutiner for ettersyn og vedlikehold av installasjoner, tekniske innretninger og utstyr for produksjon, slik at skader avdekkes tidlig og blir reparert.

Ved bruk av luseskjørt i kombinasjon med Midgard not, skal luseskjørt heves helt opp og ut av sjøen før not lines opp.

Kontaktpunkt mellom blytelne i luseskjørt og stavtau i Midgard notpose skal inngå som et særskilt kontrollpunkt ved inspeksjon av nota (ROV, kamera og/ eller dykker).

Oppdatert: 21.03.2019