Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Notkroker og risiko

Det er avdekket risiko og fare for rømming knyttet til bruk av notkroker. Alle virksomheter som bruker slike bes om å inkludere denne kunnskapen i sine risikovurderinger.

Notkroker

I forbindelse med en rømming ved en lokalitet ble det avdekket risiko og fare for rømming knyttet til bruk av notkroker.

Fiskeridirektoratet sin gransking av hendelsen gjennom et godt samarbeid med virksomheten, viste at sannsynlig årsak for hull i noten var en notkrok som falt ned i forbindelse med avlusning: Notkroken hektet og førte til revne i noten da denne ble senket etter endt avlusning.

Det var ved inspeksjonen etter avlusning at et større hull i noten ble oppdaget, og en deformert notkrok hang i et mindre hull like ved.

Uten funn av notkroken ville det ikke vært mulig å avdekke årsak til hullet, da alle andre sannsynlige årsaker hadde blitt utelukket. Virksomheten hadde brukt notkrokene i henhold til medfølgende brukerhåndbok for «Polarcirkel» slik kravet er, og i tillegg sikret dem ytterligere med strips.

Tiltak

Det ble satt i verk tiltak både hos virksomheten og utstyrsleverandøren for å sikre at notkroker ikke skal falle ned i nøtene.

Nyeste versjon av brukerhåndboken beskriver hvordan notkrok skal sikres og brukes, og risikoen for at de kan dras av ut av stolpe eller falle av er sterkt redusert.

I tillegg er ny notkrok i stål utviklet – den skal sitte så fast at behovet for ekstra sikring i form av strips eller tau er redusert.

Fiskeridirektoratet sin oppfølging av ulike hendelser – rømming, mistanke om rømming og andre hendelser – har som mål å avdekke hva og hvorfor hendelser har skjedd.

Lærdom

Dette er viktig for å kunne trekke lærdom av hendelser og hindre at tilsvarende skjer igjen. Kunnskapsbygging og erfaringsformidling er prioritert arbeid fra vår side, og skal sikre bærekraftig drift og bidra til utvikling og vekst for sjømatnæringen.

Fiskeridirektoratet vil minne innehavere av akvakulturtillatelse og utstyrs- og tjenesteleverandører om varslingsplikten i Forskrift om krav til teknisk standard (NYTEK).