Gnag på not fra kjetting i bunnringsoppheng

I forbindelse med en inspeksjon av ei not etter mistanke om rømming, ble det oppdaget et hull i nota langs et stavtau. Hullet hadde oppstått fordi nota hadde kommet i kontakt med kjettingen i bunnringsopphenget. Virksomheten har i ettertid byttet ut kjettingen med spectratau.

Hull i not. Foto: Virksomheten
Figur 1: Hull i not etter gnag fra kjetting i bunnringsopphenget. Foto: virksomheten

Hva skjedde?

Avslitt innfestingstau. Foto: Virksomheten
Figur 2: Avslitt innfestingstau mellom bunnring og not. Foto: Virksomheten

 

Illustrasjon: Løsnet innfesting i hull i not
Figur 3: På motsatt side av der hullet i nota var (rød x), var to av innfestingstauene avslitt (blå x).Illustrasjon laget av virksomheten.

Nota ble inspisert av dykkere som oppdaget at to av innfestingstauene mellom not og  bunnring var avslitt like ved bunnringsklammer (figur 2 ) på motsatt side av der hullet i nota var ( figur 3 ). Dette har gitt notposen for mye rom til å bevege seg og som dermed har kommet i kontakt med kjettingen i bunnringsopphenget. Det hadde i dagene før skaden på nota ble oppdaget, vært en del vind og høye bølger.

 

 

 

 

Sannsynlig årsak

Et bunnringsoppheng går fra flytekragen og ned til bunnringen hvor det er festet inn i et klammer. Fra en bøyle i dette klammeret går innfestingstauet mellom bunnringen og notøre.

Kjetting i klammer. Foto: Virksomheten
Den nederste delen av bunnringsopphenget besto av en tre meter lang kjetting.Det var kontakt mellom denne kjettingen og nota som var årsaken til skaden på nota. I venstre hjørnet på bildet sees hullet i notposen.Foto: Virksomheten

De avslitte innfestingstauene hadde gitt notposen for mye rom til å bevege seg i sjøen. Dette førte igjen til at nota kom i kontakt med kjettingen og det har oppstått gnag og etter hvert hull i nota.

Årsaken til de avslitte innfestingstauene var at de lå rundt kjettingen på bunnringsopphenget og så knytt inn i nota, i stedet for direkte fra bunnring til not slik det skulle ha vært. Dette har ført til filing på tauene og etterhvert brudd.

Under kontroll av innfestingstau på samtlige merder, ble det oppdaget at det var flere tau som lå en runde rundt kjettingen i bunnringsoppheng. Dette har ikke blitt oppdaget under tidligere inspeksjoner av notposene, siden de i all hovedsak ble inspisert fra innsiden.

Hva ble gjort

Alle innfestingstau som var feil innfestet ble utbedret og montert, fra notøre og inn i bunnringsklammer, i henhold til notas brukerhåndbok.

Kjettingen i bunnringsopphengene ble byttet ut med spectra-tau.

Det er også tatt inn i prosedyren ved utsett av not, at innfestinger mellom not og bunnring skal kontrolleres fra utsiden av nota.

Læring

Les og følg brukerhåndboken til notposen. Den gir blant annet viktige opplysninger om hvordan notposen skal installeres, inspiseres og vedlikeholdes.

En inspeksjon av innfestingstau mellom not og bunnring etter utsett av not med dykker, ROV eller kamera, ville med sannsynlighet ha avdekket innfestingsfeilen og at man dermed ville kunne ha forhindret skaden på nota.

Virksomheten hadde ikke risikovurdert disse forholdene og som gjorde at mulige tiltak som kunne hindret at det oppsto hull i not ikke ble iverksatt.

Følgende lov og forskriftskrav kan være aktuell ved denne type hendelse

Akvakulturloven § 10 første ledd (Lovdata)

Akvakulturdriftsforskriften § 37 første og annet ledd (Lovdata)

IK-Akvakultur § 4, jf. § 5 bokstav f, g (Lovdata)

NYTEK- forskriften (Lovdata) § 21, § 30, § 31.

 

Oppdatert: 19.08.2022