Uvær

Akvakulturanlegg er impoerende ingienørtekniske konstruksjoner med hensyn til de naturkreftene de blir utstatt for og hva de skal tåle.

Det er likevel slik at det ved enkelte anledninger kan gå galt, og hendelser der det har vært naturkrefter i sving kan gjerne være ekstra alvorlige.

Akvakuturanlegg er dimensjonert for å motstå tøffe værforhold, og det stilles strenge krav til forundersøkelser for en lokalitet og komponentene som benyttes, samt vedlikehold av disse. Likevel, fra tid til annen, hender det at komponenter i et anlegg svikter. Dette kan eksempelvis være fortøyninger som ryker eller anker som løsner. Ekstrautstyr eller andre komponenter som kommer i kontakt med not under særegne forhold har også ved flere tilfeller ført til hull i not og rømming.

Erfaringsmessig kan vi se at det ved mange tilfeller ikke er værforholdene i seg selv som skaper problemer, men feil ved komponenter i anlegget som svikter under større belastning. Det vil derfor være viktig å til en hver tid ha kontroll på de ulike komponentene i et anlegg og vedlikeholdsrutiner for disse.