Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Stang til taknett brakk under en storm, og forårsaket hull i not

I etterkant av uvær gjennomførte ansatte på en lokalitet inspeksjon av installasjoner og oppdaget at en stang til taknettet på en merd var brekt og hadde gått gjennom noten (Fig.2).

Den aktuelle hendelsen medførte ikke rømming av fisk.

Figur 2: Under en storm brakk en av stengene til taknettet og falt så inn i merden og forårsaket hull i notposen.

Figur 2: Under en storm brakk en av stengene til taknettet og falt så inn i merden og forårsaket hull i notposen.

Hva ble gjort

Selskapet tilkalte dykker som gjennomførte inspeksjon av alle merdene på lokaliteten. Selskapet gjorde også en ny risikovurdering basert på risiko for rømming ved bruk av taknettstenger.

Læring

Det forventes at akvakulturanlegg har et fungerende internkontrollsystem der fare for rømming knyttet til arbeidsoperasjoner og utstyr vurderes og forebyggende tiltak iverksettes for å hindre rømming av fisk. Ved varslet uvær skal det utføres særskilt kontroll av at installasjoner er forsvarlig sikret og umiddelbart etter uvær skal installasjoner ettersees.

Følgende log og forskriftskrav kan være aktuell ved denne type hendelse

Akvakulturdriftsforskriften § 5 første ledd, § 12 første, tredje og fjerde ledd, § 37 første og andre ledd

Forskrift om IK- Akvakultur § 5  bokstav c, f og g

Oppdatert: 06.12.2019