Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Lusetelling- årsak til rømming av fisk ved bruk av orkastnot

Det var på slutten av arbeidsoperasjonen med å telle lus på fisken i anlegget, at det rømte en fisk.

Erfaringsbilde-metode for å samle fisk.JPG
Illustrasjon 1: bruk av orkastnot er en metode for å samle fisk til prøvetaking ved lusetelling. (Foto: SINTEF Ocean)
Orkastnot på fartøy som brukes til prøvetaking. Foto: SINTEF Ocean
Illustrasjon 2: orkastnot som brukes til prøvetaking. Fisken var skjult i en av foldene i notlinet. (Foto: SINTEF Ocean)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orkastnota skulle tas om bord i arbeidsbåten etter endt lusetelling og ble heist opp fra merden med kranen på arbeidsbåten. Når orkastnota ble løftet over handlisten på merden falt det en fisk på sjøen som hadde vært skjult i en av foldene i notlinet på orkastnota. Fisken var rundt 800 gram.

Hva ble gjort

Faren for at det kan ligge fisk skjult i orkastnota var ikke risikovurdert eller implementert i prosedyre i virksomhetens IK-system.

Det har blitt iverksatt tiltak for å forhindre gjentakelse av den uønskede hendelsen. Virksomheten har utarbeidet nytt risikomoment, «Fisk rømmer ved lusekontroll», samt at prosedyre for telling av lakselus er blitt oppdatert i forhold til dette. Det har blitt satt fokus på faren for at det kan ligge fisk igjen i orkastnot ved opptørking/flytting og at en alltid må sjekke orkastnot for fisk før den kommer på utsiden av merden.

Læring

Mangelfull risikovurdering av operasjonen gjorde at mulige tiltak som kunne ha hindret fisken som lå skjult i orkastnota i å bli mistet på sjøen, ikke ble iverksatt.

En risikovurdering som gjelder på rømming av fisk, skal ta for seg risikomomentene ved de ulike arbeidsoperasjonene. Virksomheten skal videre beskrive forebyggende tiltak for enten å eliminere risikoen helt eller redusere risikoen til et akseptabelt nivå. De som skal utføre arbeidet, skal delta i vurderingen.

Følgende lov og forskriftskrav kan være aktuell ved denne type hendelse:

IK-Akvakultur §4 jfr. § 5 tredje ledd bokstav c),  f), g) (lovdata.no)

Akvakulturdriftsforskriften  § 37 første og annet ledd (lovdata.no)

Oppdatert: 01.04.2022