Nyheter

Ny rapport viser lavere innslag av rømt laks i elvene

28.06.2021

Det nasjonale overvåkningsprogrammet viser at innslag av rømt laks i vassdragene har hatt en generelt positiv utvikling, og ser nå ut for å stabilisere seg på et lavere nivå. Det er likevel ikke et entydig bilde, og det er fremdeles elver med for høye innslag av rømt laks.

Tilbaketrekking av kapasitet

10.06.2021

Fiskeridirektoratet har vedtatt tilbaketrekking av 5% kapasitetsøkning tildelt etter «forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure i 2015».

Pukkellaks ved Moskenes i Lofoten

08.06.2021

Fiskeridirektoratet har mottatt tipsmelding om fangst av fisk ved Moskenes og har fått bekreftet at fangstene dreier seg om pukkellaks.