Resultater fra DNA-sporing er klare

Vi har mottatt resultatene fra DNA-sporing av rømt torsk i Meløy i Nordland. Sporingsrapporten konkluderer med at det er en svært stor grad av genetisk likhet mellom de rømte torskene, og fisk fra merdene i Norcod sitt anlegg.

DNA- sporingsrapport av torsk

Fiskeridirektoratet hentet i januar inn prøver av gjenfanget rømt torsk, og av torsk ved Norcod sin lokalitet Frosvika.

Sporingsrutinen ble igangsatt etter at det kom meldinger om at det var fisket betydelige mengder oppdrettstorsk ved Åmnøya, hvor lokaliteten også ligger.

Analysene, foretatt av Havforskningsinstituttet, konkluderer med at det er svært stor genetisk likhet mellom de rømte torskene og fisk fra merdene i anlegget.

De fremhever spesielt at de med høy sannsynlighet har funnet helsøskenpar mellom fisk fra anlegget, og de rømte torskene.

All fisk på lokaliteten Frosvika stammer fra ett stamfiskkar hos yngelprodusenten.

Nærmeste anlegg som har hatt fisk fra denne fiskegruppa i aktuell størrelse ligger i henholdsvis Vesterålen, i nordlig retning, og Frøya, i sørlig retning.

Kontroll av nøtene

Det pågår en tilsynssak mot NorCod, som sporingsrapporten er en del av. Når anlegget er tomt, planlegger vi en full gjennomgang av alle nøtene.

Relaterte nyheter 

Har sikret prøver av torsk i Meløy for sporing

 

Oppdatert: 15.02.2023