Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Pålegg om utslakting

Etter funn av kjønnsmoden torsk på tre av lokalitetene til Norcod, er selskapet i dag pålagt utslakting i henhold til selskapets egen utslaktingsplan.

Norcod har sendt inn en oppdatert slakteplan. Det betyr at merdene med høyest risiko for gyting i merd, skal være ferdig utslaktet innen 1. april.

Vi har derfor gitt selskapet pålegg om utslakting, i til sammen fem merder på tre lokaliteter.

Selskapet er videre pålagt å følge opp utviklingen i de resterende merdene.

Oppdatert: 28.02.2023