Pålegg om utslakting

Etter funn av kjønnsmoden torsk på tre av lokalitetene til Norcod, er selskapet i dag pålagt utslakting i henhold til selskapets egen utslaktingsplan.

Norcod har sendt inn en oppdatert slakteplan. Det betyr at merdene med høyest risiko for gyting i merd, skal være ferdig utslaktet innen 1. april.

Vi har derfor gitt selskapet pålegg om utslakting, i til sammen fem merder på tre lokaliteter.

Selskapet er videre pålagt å følge opp utviklingen i de resterende merdene.

Oppdatert: 28.02.2023