Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Har sikret prøver av torsk i Meløy for sporing

Fiskeridirektoratet innhenter nå prøver fra den gjenfangede fisken og fra Norcod sitt anlegg i forbindelse med fangst av rømt oppdrettstorsk i Meløy i Nordland. Prøvene vil kunne gi svar på hvor fisken kommer fra.

I forbindelse med tips om at det de siste ukene er fisket betydelige mengder med oppdrettstorsk i Meløy i Nordland, har Fiskeridirektoratet iverksatt sin rutine for å kunne spore fisken. Det er blant annet snakk om DNA-prøver fra fisk som er gjenfanget og fisk fra et aktuelt oppdrettsanlegg i nærheten.

– Vi håper prøvene vil gi oss svar på hvor torsken har rømt fra, og vi har bedt Havforskningsinstituttet foreta analysene. Det vil kunne ta noen uker før vi har et endelig svar på sporingen, sier fungerende divisjonsdirektør Janne Andersen i Tilsyns- og kontrolldivisjonen i Fiskeridirektoratet.

Har opprettet tilsynssak

Prøvetakingen er en del av et igangsatt tilsyn hos Norcod i Meløy. Tilsynet omfatter både innhenting av relevant informasjon i forkant, fysisk tilsyn på anlegget og prøvetaking.

– Vi fikk 11. januar via vårt tipssystem melding om fangst av mulig rømt oppdrettsfisk i Meløy i Nordland. Oppdrettsselskapet Norcod har et anlegg i det aktuelle området og vi ba derfor anlegget sjekke nøtene i merdene for å se om det kunne være fisk fra deres anlegg. Det er blitt gjort og selskapet sier de ikke kan finne hull i noen av nøtene. Men vi vil uansett analysere prøver fra anlegget med tanke på eventuell rømming, sier Andersen.

Tillatelser til oppdrett

Det er fylkeskommunene som gir tillatelse til oppdrett av torsk i sjø, og Fiskeridirektoratet er tilsynsmyndighet ved rømming av fisk.

Oversikt over tillatelser til kommersiell oppdrett av torsk

Oppdatert: 19.01.2023