Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Pålegg om utslakting i Nordland

Fiskeridirektoratet har pålagt NorCod utslakting av to merder på lokalitet i Frosvika i Meløy kommune, etter funn av kjønnsmoden torsk i anlegget.

I forbindelse med pålegg om å gjennomføre en vurdering av modningsgrad på torsken på NorCods lokalitet i Frosvika, ble det funnet fisk som er i ferd med å utvikles til gytemoden fisk i flere merder.

Fiskeridirektoratet har derfor gitt selskapet pålegg om utslakting i to, av fem merder, innen fire uker. Samtidig kreves videre kontroll og rapportering av modning i de resterende tre merdene. 

Vi følger saken nøye, og vil pålegge ytterligere utslakting dersom situasjonen forverrer seg. 

Oppdatert: 03.02.2023