Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Fersk rapport om kobber fra akvakulturanlegg

Fiskeridirektoratet er opptatt av hvilken effekt kobber som er i bruk i akvakulturnæringen har på miljøet. Ny rapport konkluderer blant annet med at utslippene fra oppdrettsanlegg er i en slik størrelsesorden at forskerne ved Havforskningsinstituttet forventer negative effekter på organismer rundt anleggene.

Fiskeridirektoratet er opptatt av hvilken effekt kobber som er i bruk i akvakulturnæringen har på miljøet. Det ble derfor bestilt en rapport fra Havforskningsinstituttet, som nå er mottatt og offentliggjort.

Rapporten konkluderer blant annet med at utslippene fra oppdrettsanlegg er i en slik størrelsesorden at forskerne ved Havforskningsinstituttet forventer negative effekter på organismer rundt anleggene.

Kartlegger lokaliteter med høye kobberkonsentrasjoner

Fiskeridirektoratet har parallelt jobbet med å få en komplett oversikt over lokaliteter med høye kobberkonsentrasjoner i sedimentet, samt å få en oversikt over lokaliteter hvor det mangler målinger av kobber i sedimentet. 

Disse lokalitetene vil bli fulgt opp videre. I første omgang gjøres dette ved å gi pålegg om måling av kobber (etter forhåndsvarsel) på lokaliteter hvor det tidligere ikke er utført slike målinger i sedimentet.

Oppdatert: 26.01.2023