Fersk rapport om kobber fra akvakulturanlegg

Fiskeridirektoratet er opptatt av hvilken effekt kobber som er i bruk i akvakulturnæringen har på miljøet. Ny rapport konkluderer blant annet med at utslippene fra oppdrettsanlegg er i en slik størrelsesorden at forskerne ved Havforskningsinstituttet forventer negative effekter på organismer rundt anleggene.

Fiskeridirektoratet er opptatt av hvilken effekt kobber som er i bruk i akvakulturnæringen har på miljøet. Det ble derfor bestilt en rapport fra Havforskningsinstituttet, som nå er mottatt og offentliggjort.

Rapporten konkluderer blant annet med at utslippene fra oppdrettsanlegg er i en slik størrelsesorden at forskerne ved Havforskningsinstituttet forventer negative effekter på organismer rundt anleggene.

Kartlegger lokaliteter med høye kobberkonsentrasjoner

Fiskeridirektoratet har parallelt jobbet med å få en komplett oversikt over lokaliteter med høye kobberkonsentrasjoner i sedimentet, samt å få en oversikt over lokaliteter hvor det mangler målinger av kobber i sedimentet.

Disse lokalitetene vil bli fulgt opp videre. I første omgang gjøres dette ved å gi pålegg om måling av kobber (etter forhåndsvarsel) på lokaliteter hvor det tidligere ikke er utført slike målinger i sedimentet.

Oppdatert: 26.01.2023