Oppdrettstorsk skal ikke avregnes kvoten

Fiskeridirektoratet jobber nå med å finne en praktisk løsning på utfordringen fiskere har fått som har fisket og levert oppdrettstorsk i og rundt Meløy i Nordland. Den leverte oppdrettstorsken skal ikke avregnes på torskekvoten til den enkelte fisker.

Det har skapt frustrasjon for yrkesfiskere at oppdrettstorsken de leverer blir kvoteavregnet.

– Vi ser at dette ikke er hensiktsmessig og vi jobber derfor nå med å finne en god løsning som kan få rømt oppdrettstorsk bort fra sjøen, og samtidig på en slik måte at fiskerne ikke blir skadelidende dersom de fisker og leverer oppdrettstorsk. Dette gjør vi i samarbeid med salgslagene og Nærings- og fiskeridepartementet, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Vi ønsker tips om fangst av oppdrettstorsk i området.

Tips Fiskeridirektoratet

Legg gjerne ved bilde av fisken.

Tipsene vil være til hjelp for vår vurdering av omfang og spredning av oppdrettstorsken.

Oppdatert: 19.01.2023