Nyheter

Lokal regulering av Lofotfisket for 2023 fastsatt

20.02.2023

Fiskeridirektoratet har fastsatt den lokale reguleringen av Lofotfisket for 2023. Forskriften bygger på tidligere års regulering, og trer som før i kraft fra 1. mars. Forskriften bygger på en høring som er gjennomført med organisasjonene innenfor næringen.

Tilskudd til selfangst 2023

14.02.2023

Rederier som ønsker å delta i selfangsten i Vest- eller Østisen, eller mottak som kan ta imot selprodukter i 2023, kan nå søke om tilskudd. Det er avsatt totalt 1,5 millioner kroner og søknadsfristen er 24. februar.

Tildeling av rekrutteringskvoter

10.02.2023

Fiskeridirektoratet har nå tildelt rekrutteringskvotebonus for 2023 til 6 nye unge fiskere, tre kvinner og tre menn. Tildelingen er gjennomført ved loddtrekning.

Feil rapportering for å få MSC-torsk

02.02.2023

Fiskeridirektoratet har også i vinter registrert at det blir rapportert torsk tatt utenfor 12 nautiske mil, men der sporingen viser at fisken er tatt innenfor 12 nautiske mil.

Meld bruk både inn og ut

31.01.2023

Alle som setter faststående bruk nord for 62° N skal melde fra til Kystvakten, og bruket skal meldes fjernet når redskapen er tatt opp fra sjøen.

Utvidet kontroll av vintertorskefisket

24.01.2023

Fiskeridirektoratet vil også i 2023 ha vesentlig økt tilstedeværelse under årets skreifiske og har satt sammen flere lag med inspektører som vil ha utvidet arbeidstid. Torskefisket er svært viktig for Norge, og i 2022 ble det landet om lag 348.000 tonn torsk til en førstehåndsverdi på nær 9,5 milliarder kroner.

Kval frigjort i Troms

20.01.2023

Ein ung vågekval som hadde vikla seg inn i ei båtfortøyning ved Bromnes på Rebbenesøy vart torsdag frigjort av Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste.