Nyheter

Meld deg på ungdomstillegg 2022

12.01.2022

Vi har åpnet for påmelding til ungdomstillegget i torskefisket nord for 62°N, som
i år gir rett på en garantert tilleggskvote på 4 tonn torsk.

Meld deg på samfiske 2022!

10.01.2022

Det er nå mulig for fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter å melde seg på samfiskeordningen i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N.

Rekrutteringskvoter i åpen gruppe

07.01.2022

Fra 2022 innføres det en ny ordning med tildeling av rekrutteringskvoter for fartøy i åpen gruppe. Hensikten med ordningen er å styrke muligheten for unge fiskere til å komme seg inn i lukkede fiskerier.

Flere kvinner har fiske som hovedyrke

06.01.2022

Antall som har fiske som hovedyrke økte med 25 personer i 2021. Det var kvinnelige fiskere som stod for økningen. Det viser foreløpige tall fra fiskermanntallet som Fiskeridirektoratet legger fram i dag.

Nytt toppår for norsk fiskerinæring

06.01.2022

Norske fiskere har landet fisk for 23 milliarder kroner i 2021 og ender dermed opp noe høyere enn i 2020. Kraftig økning i prisen på kongekrabbe og snøkrabbe, i tillegg til at ble det fisket norsk vårgytende sild for over 3 milliarder kroner i 2021, bidro sterkt til de høye verditallene.