Nyheter

Makrellstørje

12.05.2022

Fiskeridirektoratet har mottatt påmeldinger fra følgende fartøy til fisket etter makrellstørje for småskala kystfartøy.

Fiskeridirektoratet anmelder tilfelle av seksuell trakassering

09.05.2022

Både kvinnelige og mannlige inspektører i Fiskeridirektoratet har opp til flere ganger vært utsatt for krenkende adferd, trakassering og utilbørlig oppførsel når de utfører sine oppdrag. Ett tilfelle av seksuell trakassering tidligere i år blir nå anmeldt.

Ønsker å leie havgående fartøy

02.05.2022

Fiskeridirektoratet ønsker å leie ett større fartøy i ca. 40 døgn til opprensking av tapte fiskeredskaper på fiskefeltene fra Vestlandet til Barentshavet.

Presentasjoner av fremtidig strukturgevinst

28.04.2022

En ny presentasjon av data viser mulige modeller for framtidig fordeling av strukturgevinst. Datavisningen er laget som et bidrag i faktagrunnlaget i debatten om fordeling av strukturgevinster innen kvotesystemet.