Høring vinterfiske Lofoten og Breivikfjorden

Fiskeridirektoratet har sendt på høring forslag til lokal regulering av fisket i Lofoten og Breivikfjorden for vinterfiske i 2024.

Høringsfrist er 22. januar 2024.

Les hele forslaget

Oppdatert: 22.12.2023