Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Forbud mot grensekryssende fiske

Fra 1. januar 2024 er det ikke lenger tillatt å fiske over yttergrensene for Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard.

Det er heller ikke tillatt å gjennomføre fiskeoperasjoner hvor fiskeredskapet eller fartøyet krysser grensene for områder i norske farvann som er regulert med ulike kvotegrunnlag.

Det nye forbudet innebærer en faktisk endring i Skagerrak, mens i andre deler av norske farvann innebærer det nye forbudet kun en presisering av gjeldende rett.

I Skagerrak gjelder forbudet i første omgang for norske og utenlandske fartøy over 12 meter.

Et forslag om å utvide forbudet i Skagerrak til å gjelde alle fartøylengder vil bli sendt på høring i løpet av første kvartal 2024, med virkning fra 1. januar 2025. Både norske og utenlandske fartøy under 12 meter har derfor fortsatt 1 år på seg til å innrette sin fiskeriaktivitet til et forbud mot grensekryssende fiske i Skagerrak.

Forbud mot grensekryssende fiske er allerede gjeldende i alle norske farvann bortsett fra Skagerrak. Forbudet vil derfor ikke medføre en endring for fiskere utenom Skagerrak.

Rapporteringskrav ved kryssing av grensene i Skagerrak

Norske og utenlandske fartøy over 12 meter er allerede omfattet av rapportering med ERS, og kan derfor benytte eksisterende utstyr til rapportering. Utenlandske fartøy må sende melding om fiskestart (COE) og melding om avslutning av fiske (COX).

Krav om tilsvarende meldinger for norske fartøy vil måtte reguleres av EUs regelverk. Fiskeridirektoratet gjør oppmerksom på at EU foreløpig ikke har innført tilsvarende krav til norske fartøy om å sende melding ved kryssing av soner i Skagerrak. Fiskeridirektoratet antar likevel at norske fartøy kan forvente at det på sikt kan innføres tilsvarende krav også overfor dem.

Danske og svenske fartøy som fisker i Skagerrak er unntatt fra tidsfristene i forbindelse med melding om fiskestart (COE) og melding om avslutning av fiske (COX). Disse fartøyene kan straks etter mottatt returmelding med status ACK krysse grensene.

Unntaket fra tidsfristene gjelder bare i Skagerrak, og de som fisker i øvrige områder skal rapportere som før og forholde seg til de tidsfrister som allerede gjelder.

Krav om rapportering for EU-fartøy [svenske og danske fartøy] vil følge forskrift for elektronisk rapportering. Det vil ikke bli pålagt rapportering for fartøy som ikke ellers er omfattet av krav om ERS.

Fartøy som krysser grensen mellom Skagerrak og Nordsjøen (begge veier) i norsk sone skal ikke sende nye meldinger (COE / COX).

Forskrifter

Man finner mer informasjon om kryssing av soner i forskriftene for norske fartøy og utenlandske fartøy:

J-199-2023 (fiskeridir.no)

J-200-2023 (fiskeridir.no)

Oppdatert: 18.12.2023