Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Dommen er klar og tydelig

Høyesterett konkluderer med at tiltaltes utsagn var over terskelen for det straffbare, etter at to kvinnelige fiskeriinspektører opplevde seksuell trakassering under kontroll av et fiskemottak i Finnmark.

-Fiskeridirektoratet er fornøyd med å ha fått medhold i at våre inspektører ikke skal måtte tåle slik oppførsel under utøvelse av jobben sin. Dommen er godt skrevet og helt i tråd med det som vi drøftet da vi skulle anmelde forholdet, sier fiskeridirektør Frank Bakke Jensen.

51973333744_6f7da60f29_c.jpg
Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen Foto: Vegard O. Hatten / Fiskeridirektoratet

En mann som jobbet ved fiskemottaket, kom med flere utsagn mot fiskeriinspektørene. Ett av utsagnene siktet til det nordnorske begrepet «haill», som har et seksualisert innhold.

-Dette er primitive hersketeknikker hverken samfunnet generelt, eller sjømatnæringa spesielt kan tolerere, sier Bakke-Jensen.

De utfordringene som fiskeriinspektører kan stå overfor, gjør det viktig å trygge arbeidshverdagen deres, og slå ned på ydmykende opptreden som er egnet til å undergrave den autoritet de er avhengige av.

Anmeldte forholdet i 2022

Fiskeridirektoratet anmeldte og vant frem både i lagmannsretten og tingretten. Hvor retten ikke var i tvil om at den anmeldte ved utilbørlig adferd har forulempet to fiskeriinspektører under utøvelse av lovlig tjenestehandling, og at det foreligger en objektiv overtredelse av straffeloven § 156 annet ledd.

Den tiltalte anket dommen fra lagmannsretten, og den 30. november i 2023 foregikk det ankeforhandling i Norges Høyesterett i Oslo.

-Retten har ikke vært i tvil om at utsagnene er rettet mot inspektørene fordi de er kvinner, og at de var uttalt med et sexistisk formål, sier Bakke-Jensen.

Høyestreretts dom: Utsagn mot fiskeriinspektører var straffbare

Oppdatert: 19.12.2023