Fiskarmanntalet 2024

Framlegg til fiskarmanntal for 2024 er sett opp og vert lagt ut til offentleg innsyn i tida 24. november 2023 og tre veker framover.

Vi ber om at kvar enkelt kontrollerer sin manntalsstatus for komande år. Den som meiner seg feil stroken eller feil ført, kan klage skriftleg til manntalsførar innan tre veker frå 24. november. Naudsynt dokumentasjon må følgje med.

Fiskeridirektoratet er manntalsfører for heile landet.

Skriftleg klage med grunngjeving sender du til

E-post: 

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen

eDialog: eDialog - send oss post og dokument sikkert

Hugs å ha med tilvising til referanse i saka. Etter 24. november kan spørsmål om manntalsstatus rettast til:

Fiskeridirektoratet tlf. 55 23 80 00

Framlegg til Fiskarmanntal 2024

Fiskarmanntalet 2024 - Agder (pdf, 178.7 kB)

Fiskarmanntalet 2024 - Finnmark (pdf, 652.7 kB)

Fiskarmanntalet 2024 - Innlandet (pdf, 24.4 kB)

Fiskarmanntalet 2024 - Møre og Romsdal (pdf, 905.7 kB)

Fiskarmanntalet 2024 - Nordland (pdf, 907.1 kB)

Fiskarmanntalet 2024 - Oslo (pdf, 32.9 kB)

Fiskarmanntalet 2024 - Rogaland (pdf, 203.2 kB)

Fiskarmanntalet 2024 - Troms (pdf, 473.2 kB)

Fiskarmanntalet 2024 - Trøndelag (pdf, 257.3 kB)

Fiskarmanntalet 2024 - Vestfold og Telemark (pdf, 67.9 kB)

Fiskarmanntalet 2024 - Vestland (pdf, 638.0 kB)

Fiskarmanntalet 2024 - Viken (pdf, 105.7 kB)

Oppdatert: 24.11.2023