Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Ikke økning av omsetningskrav

Fiskeridirektoratet vil ikke foreslå økning av omsetningskravet for neste års tildeling av kongekrabbekvote.

Fiskeridirektoratet har hatt på høring forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø.

Fiskeridirektoratet foreslo blant annet en trinnvis økning i omsetningskravet for kongekrabbekvote. Første trinn i økningen var foreslått å gjelde allerede for kvotetildelingen for 2024.

Fiskeridirektoratet har registrert at flere av høringsinnspillene er kritiske til en innstramming av omsetningskravet så seint på året. Den betydelige reduksjonen i kvoterådet kan også medføre store økonomiske implikasjoner for enkelte aktørers økonomi. En del fiskere kan dessuten få insentiv til høyere aktivitet nå på slutten av året og ta økt risiko ved å fiske i dårlig vær.

Fiskeridirektoratet vil på denne bakgrunnen ikke foreslå å øke omsetningskravet for neste års kvotetildeling til Nærings- og fiskeridepartementet.

Oppdatert: 17.11.2023