Nyheter

Kontrolloffensiv i skreifisket

02.02.2021

Fiskeridirektoratet vil ha økt tilstedeværelse under årets vinterfiske etter torsk og har satt sammen flere lag med inspektører som vil ha utvidet arbeidstid i vinter. I tillegg vil Fiskeridirektoratets tre fartøyer være en del av kontrolloffensiven.

Offentliggjøring av data om fiskeriaktivitet

01.02.2021

Fiskeridirektoratet offentliggjør nå data om elektronisk rapportering (ERS) og posisjonsrapportering (VMS) for norske fiske- og fangstfartøy. Offentliggjøring av data knyttet til fiskeriaktivitet er et ledd i å tilgjengeliggjøre miljødata fra fiskerisektoren.