Nyheter

Håndhevelse av nye krav til rømmingshull

15.06.2022

Det er allerede innført krav til rømmingshull i en rekke teinefiskerier for både yrkesfiskere og fritidsfiskere. Fra 1. juli innføres krav til rømmingshull i tre nye fiskerier for yrkesfiskere.

Søker fartøy til kartlegging av lodde ved Jan Mayen

15.06.2022

Med Havforskningsinstituttet (HI) som faglig ansvarlig, vil det sommeren 2022 bli gjennomført kartlegging av loddeforekomster i fiskerisonen ved Jan Mayen. Kartleggingen vil bli utført i perioden 4. - 14. august av ett fartøy. Stimetid til og fra kartleggingsområdet kommer i tillegg.

Hvor mye fisker en fisker?

07.06.2022

En fisker fisket i gjennomsnitt 222 tonn i 2021. Det var litt mindre enn året før, men over tid har fangst per fisker økt betydelig. Se figuren som viser sammenhengen mellom antall fiskere og mengde fangst i perioden 1945-2021.

Søker fartøy til kartlegging av loddeforekomster

03.06.2022

Med Havforskningsinstituttet (HI) som faglig ansvarlig, vil det sommeren 2022 bli gjennomført kartlegging av loddeforekomster i fiskerisonen ved Jan Mayen. Kartleggingen vil bli utført i perioden 24. juli til 14. august i to deler som kan gjennomføres av samme fartøy, eller deles mellom to fartøy.

Forslag til Fiskeridirektoratets Miljøpris

03.06.2022

Vi ynskjer å vidareføre Fiskeridirektoratets Miljøpris og satsar på å dele ut ein ny pris på Nor Fishing i Trondheim i august. Har du forslag til kven som fortener ein miljøpris er det fint om du sender forslag til oss.