Nyheter

Deltakelse i selfangst 2024

02.02.2024

Rederier som ønsker å delta i selfangsten i Vesterisen, eller mottak som kan ta imot selprodukter i 2024, kan nå søke om tilskudd. Det er avsatt totalt 1,5 millioner kroner og søknadsfristen er 24. februar.

Meld deg på ungdomstillegg 2024

01.02.2024

Påmelding til ungdomstillegget i torskefisket nord for 62° nord er åpnet. I år gir tillegget en garantert tilleggskvote på 3 tonn torsk.

Norge vant på alle punkter mot latvisk snøkrabbe-rederi

29.01.2024

Det latviske rederiet SIA North Star anla i april 2020 sak mot Norge for det internasjonale senteret for løsning av investeringstvister (ICSID). Fiskeridirektoratet, ved Analyseenheten, bidrog vesentlig for å underbygge Norges sak.