Nyheter

Problemer med fristen?

14.06.2023

Fisket etter blåkveite stoppes onsdag 14. juni kl 23.59. Vi oppfordrer fiskere som får problemer med å overholde fristen, til å melde fra til Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsenter (FMC).

Nye reguleringer i fisket etter kveite

06.06.2023

Utvidet fredning i gyteperioden, økt minstemål, nye redskapsbegrensninger og rapporteringskrav er blant reguleringene som trådte i kraft 1. juni 2023.

Skadd kongekrabbe vil kunne føre til overfiske

30.05.2023

I det kvoteregulerte området øst for Nordkapp er det tillatt med 10 prosent skadd hannkrabbe i fangstene av kongekrabbe. Så langt i år er andelen over 20 prosent, noe som vil kunne føre til overfiske av kvoten og reduserte kvoter neste år.

Unngå kontakt med hvithvalen i Oslofjorden

24.05.2023

Hvithvalen kjent som «Hvaldimir» oppholder seg nå i indre Oslofjord. Det betyr at den er kommet til et svært tett befolket område, og risikoen for at hvalen kan bli skadet på grunn av menneskelig kontakt er dermed blitt vesentlig større.

Innføring av tiltak for vern av kysttorsk og havdeling

23.05.2023

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å innføre tiltak for styrket vern av kysttorsk og havdeling for alle fartøy over 21 meter som fisker etter torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskaper nord for 62° N.

Vi fikk medhold i Vestre Finnmark tingrett

03.04.2023

I mai 2022 anmeldte Fiskeridirektoratet en ansatt fra et fiskemottak, for seksuell trakassering og utilbørlig adferd overfor to av våre inspektører. Nå har vi fått medhold i retten.

Intensiverer kontrollen i Oslofjorden

03.04.2023

Livet i Oslofjorden og på deler av Skagerrakkysten er i dårlig forfatning. Både torsk og andre arter er truet og vil ha behov for beskyttelse i lang tid framover. Kontroll og overvåking av aktivitet på sjøen er derfor et viktig virkemiddel for å bedre tilstanden.