Nyheter

Treng fleire inspektørar

04.03.2022

Kunne du tenke deg å bli fiskeri-inspektør? Ønskjer du å bidra til å oppretthalde Noregs renommé som ein god fiskeriforvaltar? Fiskeridirektoratet har no seks ledige inspektørstillinger, fordelt på tre regionar.

Henningsværboksen er åpen

02.03.2022

Fangstprøver viser en overveiende andel skrei i området og Fiskeridirektoratet åpner derfor den såkalte «Henningsværboksen» i Lofoten med umiddelbar virkning for fartøy under 15 meter som fisker med konvensjonelle redskaper unntatt snurrevad.