Nyheter

Kontrolloffensiven fortsetter etter påske

11.03.2021

Vinterens kontrolloffensiv i torskefisket fortset i påska og etter påske så lenge torskefisket pågår. Resultata av utvida kontroll i vinter viser at å vere til stades på mottak og på havet har hatt effekt.

Dispensasjonsordning for mobile kongekrabbekjøp

09.03.2021

Fiskeridirektoratet har fastsatt dispensasjonsordning for bruk av mobile kjøpestasjoner ved landing og omsetning av kongekrabbe på steder der det er lang avstand til nærmeste mottaksanlegg. Dispensasjonsordningen gjelder fra 15. mars 2021.

Torskekvotene øker

05.03.2021

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å overføre 16 000 tonn av ubenyttede tredjelandskvoter av torsk nord for 62°N til nasjonal kvote. Dette innebærer at norsk totalkvote for 2021 nå utgjør 413 635 tonn, og det vil si en kvoteøkning på cirka 4 prosent.

Nye krav til automatisk veiesystem i fiskerinæringen

04.03.2021

Fiskeridirektoratet og Justervesenet sender i dag ut en felles høring om endringer i begge etaters regelverk. Det foreslås innført krav om bruk av automatiske vekter, samt krav til gjennomgående automatisk veiesystem i fiskerinæringen ved landing og omsetning av fisk, med mulighet for dispensasjon for mindre mottaksanlegg.