Fiskeridirektoratet ber om økt aktsomhet i kolmulefisket

Fiskeridirektoratet har den siste uken observert sprenging av trålpose i det pågående fisket etter kolmule. Dette har resultert i at store mengder kolmule er drept ned og ikke registrert som et ressursuttak. 

Deler av den norske kolmuleflåten fisker nå vest av Irland i både EU-sonen og i internasjonalt farvann. Fiskeridirektoratet har inspektør om bord på ett av fartøyene og vi har dokumentert store mengder død kolmule på havoverflaten, som trolig skyldes at trålposer har blitt sprengt i utøvelsen av fisket. 

 – Vi ønsker ikke at fisket utøves på denne måten, sier divisjonsdirektør Siv June Hansen i tilsyns- og kontrolldivisjonen i Fiskeridirektoratet. 

 Ta hensyn! 

 Fiskeridirektoratet ber næringen utvise større aktsomhet i fisket etter kolmule og at det tas hensyn til faktorer som gir økt risiko for sprenging av trålposen, for eksempel stor fisketetthet, tilstand til redskapet og tauetid. Det er videre viktig at fisker bruker tilstrekkelig tid når redskapet hales for å redusere muligheten for sprenging av trålposer. 

Sprenging av trålposer i fisket etter kolmule er kjent problem som har pågått over tid.

Foto: Fiskeridirektoratet
Død fisk i overflaten

 – Fiskeridirektoratet arbeider allerede sammen med både forskning og næring for å utvikle fangstbegrensende systemer i dette fisket. Målet med slike systemer er å redusere muligheten for at disse situasjonene oppstår, sier Hansen. 

 Inviterer til møte 

 Inntil nye løsninger er på plass påligger det fisker å utøve et aktsomt fiske. Fiskeridirektoratet minner også om at redskapsproblemer skal rapporteres i det elektroniske rapporteringssystemet (ERS). 

 – Med bakgrunn i situasjonen på kolmulefeltene vil Fiskeridirektoratet invitere næringen til ytterligere dialog om sprenging av redskaper og diskutere ulike løsninger, sier Hansen. 

Oppdatert: 19.02.2024