Nyheter

Kor handlar du julemiddagen?

15.12.2022

Mange har gode fiskemiddagar som tradisjon i juletida, og det er også tida med mange tilbod om fisk og skaldyr på Facebook og andre uformelle fora.

Vil ha bedre kartlegging av sårbar natur

09.12.2022

Kunnskapen om sårbart naturmangfold når akvakultursøknader i sjø skal vurderes, har så langt vært mangelfull. Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet foreslår derfor ny kartleggingsmetodikk i forbindelse med akvakultursøknader i sjø.

Søknadsskjema til rekrutteringskvoter er klart

05.12.2022

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt å vidareføre ordninga med rekrutteringskvote til unge fiskarar. Søknadskjema er no tilgjengeleg på Fiskeridirektoratet sine nettsider.

Tilsyn avdekker mangler ved arbeidsoperasjoner

01.12.2022

Rapport fra Fiskeridirektoratets tilsynskampanje i 2021-2022 viser at det er behov for forbedringer i akvakulturnæringens risikostyring ved gjennomføring av avlusingsoperasjoner.