Nyheter

Beslag av fiskereiskap i Vestland

15.06.2021

I ein nyleg fellesaksjon mot ulovleg fiske i Vestland fylke gjennomført av Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Statens Naturoppsyn (SNO) vart det føretatt 58 beslag av ulovlege fiskereiskapar.

Tilbaketrekking av kapasitet

10.06.2021

Fiskeridirektoratet har vedtatt tilbaketrekking av 5% kapasitetsøkning tildelt etter «forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure i 2015».

Evaluering av tiltak med bruk av nisepingere

10.06.2021

Tiltaket med krav om bruk av nisepingere under vinterens garnfiske i Vestfjorden for å redusere bifangst av niser er nå evaluert. Evalueringen har vært en god prosess og har vært konstruktiv, lærende og løsningsorientert.

Pukkellaks ved Moskenes i Lofoten

08.06.2021

Fiskeridirektoratet har mottatt tipsmelding om fangst av fisk ved Moskenes og har fått bekreftet at fangstene dreier seg om pukkellaks.