Seksjon datatilrettelegging

Ledes av Arne Nordli. Seksjonen har ansvar for informasjonsforvaltning, datakvalitet, datadokumentasjon, bearbeiding og transformasjon av data, tilgjengeliggjøre datasett til ulike brukergrupper.


Navn
Arne Nordli
Aslak Øvstetun
Ida Omenaas Flaageng
Ingimundur K. Gudmundsson
Liv Holmefjord
Stein Olav Kolle
Tomas Olaj

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet