Tomas Olaj

E-post:

Avdeling: IT-avdelingen

Seksjon: seksjon datatilrettelegging

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Data Science, Operations Research, and Database Management