IT-avdelingen

Ledes av direktør Kjersti Dalland. Avdelingen har ansvar for utviklingen og drift av den digitale plattformen og tilhørende tjenester i Fiskeridirektoratet. I tillegg sørger IT-avdelingen for brukerstøtte og drift av teknisk infrastruktur. Avdelingen har fire seksjoner.


Direktør/stab

Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet