Seksjon system- og tjenestedesign

Ledes av Morten Andreassen. Utrede digitaliseringsbehov for porteføljestyret, system- og virksomhetsarkitektur, informasjonssikkerhet, digital innovasjon og tjenestedesign, devops (drift, overvåkning, logging osv. av egenutviklede systemer).


Navn
Anne Hauge Byberg
Armindokht Nasiri
Fjodor Kozlov
Kim André Fladen
Morten Andreassen
Vivien Bakke

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet