Seksjon system- og tjenestedesign

Ledes av Morten Andreassen. Utrede digitaliseringsbehov for porteføljestyret, system- og virksomhetsarkitektur, informasjonssikkerhet, digital innovasjon og tjenestedesign, devops (drift, overvåkning, logging osv. av egenutviklede systemer).


Navn
Anne Hauge Byberg
Fjodor Kozlov
Kim André Fladen
Morten Andreassen
Vivien Bakke

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet