Fjodor Kozlov

E-post:

Avdeling: IT-avdelingen

Seksjon: seksjon system- og tjenestedesign

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Videreutvikling og drift av vår Kubernetes-infrastruktur.