Anne Hauge Byberg

E-post:

Avdeling: IT-avdelingen

Seksjon: seksjon system- og tjenestedesign

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Teamleder team UX, ansvar for designsystemet, lage skisser i Figma, brukertesting.