Morten Andreassen

E-post:

Avdeling: IT-avdelingen

Seksjon: Seksjon system- og tjenestedesign

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Ledelse av seksjonen, system- og virksomhetsarkitektur, informasjonssikkerhet, digital innovasjon og tjenestedesign - UX, Devops.