Ida Omenaas Flaageng

E-post:

Avdeling: IT-avdelingen

Seksjon: seksjon datatilrettelegging

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Informasjonsforvaltning (havressurs), herunder prosjektleder for prosjektet "Etablering av intern datakatalog", prosjektgruppe for prosjektene "Etablere optimal "ende-til-ende" dataflyt og "tilgjengeliggjøring av data eksternt".

I tillegg bistandsprosjekt med Sri-Lanka, arbeidspakke 3 (Bringing science advice to management decisisons).