Ida Omenaas Flaageng

E-post:

Avdeling: IT-avdelingen

Seksjon: seksjon informasjonsforvaltning

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Ledelse av seksjonen.

Medlem av porteføljekontoret