Arne Nordli

E-post:

Avdeling: IT-avdelingen

Seksjon: seksjon datatilrettelegging

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

databaseteamet