Aslak Øvstetun

E-post:

Avdeling: IT-avdelingen

Seksjon: seksjon datatilrettelegging

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
  • Prosjektleder for prosjektet 'Tilgjengeliggjøring av data eksternt', hvor vi bl.a. skal legge en strategi for hvordan Fiskeridirektoratet skal dele, formidle og tilgjengeliggjøre data eksternt i fremtiden. 
  • Informasjonsforvaltning med et hovedfokus på akvakultur: intern datakatalog, hensiktsmessige verktøy, optimal dataflyt.