Skjul søk
20.12.2017

Frivillig registrering i turistfisket

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at det skal åpnes for frivillig registrering for turistfiskebedrifter som ikke er omfattet av den pålagte registreringsordningen. I tillegg er departementet enig med Fiskeridirektoratet i å starte med fem arter som skal rapporteres.

23.11.2017

Skjema for oppbevaring av hummar er klart

Alle som skal lagre levande hummar i sjøen i desember på kyststrekninga frå grensa mot Sverige til og med Sogn og Fjordane skal varsle Fiskeridirektoratet om dette. No er det digitale skjemaet som skal brukast til slik innmelding ferdig og klart til utfylling.

13.11.2017

Registrer turistfiske-bedriften

Fra 1. januar 2018 må alle turistfiskevirksomheter som oppfyller bestemte kriterier registrere seg i Fiskeridirektoratets register over slike virksomheter.