Ulovlig fiske etter lakserømming

Etter rømmingen fra Lerøy Midt Sjø AS sin lokalitet Naustneset 27. februar, utvidet vi i samråd med Statsforvalteren området for gjenfangstfiske. Nå har det kommet inn tips og meldinger om ulovlig fiske i området.

Det har kommet tips og rapporter om ulovlig fiske, og ansvarlige myndigheter følger opp situasjonen. 

Vi understreker viktigheten av å sette seg inn i regler for nedsenking av garn, og spesielle munningsfredningsområder i tilknytning til elve- og andre ferskvannsutløp. 

Frem til tidlig fredag den 8. mars har selskapet rapportert en gjenfangst på 2381 laks, inkludert selskapets egen gjenfangst og fisk innlevert fra andre fiskere. 

Tips oss om du fanger laks

Vi ønsker at publikum tipser oss om fangst av laks i området. 

Tips Fiskeridirektoratet

Legg gjerne ved bilde av fisken. Tipsene vil være til hjelp for vår vurdering av omfang og spredning av oppdrettsfisken.

Oppdatert: 08.03.2024