Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Leter etter torskeegg fra oppdrett

Havforskningsinstituttet (HI) og Fiskeridirektoratet jakter torskeegg ved Meløy i Nordland og i Voldsfjordenområdet i Møre og Romsdal. Målet er å finne ut om rømt oppdrettstorsk gyter i områdene.

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet jakter torskeegg med håv. Målet er å finne ut om rømt oppdrettstorsk gyter i områdene. Foto: © Silje-Kristin Jensen / Fiskeridirektoratet.
Torskeegg samles inn med håv.

To tokt har blitt gjennomført denne måneden og ett tredje et planlagt like over påske.

Innsamlingen foregår med håv for å fange opp torskeegg i vannmassene.

– Kunnskapsinnhenting er hovedmålsettingen vår, sier Britt Leikvoll, seksjonssjef for strategisk akvakulturseksjon i Fiskeridirektoratet.

Britt Leikvoll, seksjonssjef for strategisk akvakulturseksjon i Fiskeridirektoratet. Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet.
Britt Leikvoll, seksjonssjef for strategisk akvakulturseksjon i Fiskeridirektoratet.

– Vi vet for lite om hvordan torskeoppdrett påvirker økosystemet rundt, og vi er særlig interessert i å vite mer om gyting fra oppdrettstorsk og hvordan dette kan påvirke de ville torskebestandene. Dette er spesielt viktig nå som denne delen av oppdrettsnæringen vokser, sier hun

Toktene er en oppfølging av et tilsvarende eggtokt i fjor (Havforskningsinstituttet).

I fjor påviste Havforskningsinstituttet egg fra oppdrettstorsk ved Meløy.

Resultatene er oppsummert i en rapport til Fiskeridirektoratet (pdf).

– Vi har et meget godt samarbeid med Havforskningsinstituttet. Spesielt i slike saker hvor vi drar nytte av hverandres erfaringer og kompetanse, sier Leikvoll.

Mange stasjoner med prøvetaking

De to første toktene har blitt gjennomført med Fiskeridirektoratets fartøy «Fjorgyn», som er godt egnet for denne typen prøveinnsamling.

Forsker Terje van der Meeren, fra Havforskningsinstituttet undersøker torskeegg om bord på "Fjorgyn". Foto: © Monika Haugland / Fiskeridirektoratet.
Forsker Terje van der Meeren, fra Havforskningsinstituttet, undersøker torskeegg om bord på "Fjorgyn".

Det er samlet inn prøver fra over 40 stasjoner på hvert av toktene.

Alle egg som kan være torskeegg blir tatt med til HI i Bergen for nærmere analyser (DNA).

I tillegg er det samlet inn gjelleprøver og otolittprøver fra torsk fanget i områdene. Disse prøvene er samlet inn fra fritidsfiskere og fra mottak.

Oppdatert: 22.03.2024