Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Nyheter

Fiskeridirektoratets årsrapport for 2022

16.03.2023

I årsrapporten er fjorårets aktiviteter, resultater og regnskap lagt frem. – Jeg anbefaler mange dypdykk i årsrapporten, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Vil ha fartøy over 21 meter utenfor grunnlinjene

14.03.2023

Første del av høringsprosessen om havdeling og fiske etter kysttorsk er nå gjennomført, og Fiskeridirektoratet opprettholder i all hovedsak forslaget om at fiskeflåten over 21 meter må fiske utenfor grunnlinjene. Forslaget omfatter også fiske etter hyse og sei.

Fare for sprenging i snurrevadfisket

10.03.2023

Fiskeridirektoratet ber fiskerne være aktsomme etter flere meldinger om hendelser der snurrevadsekker har sprukket på grunn av for mye fisk.

Presisering om rapportering av rund og ubearbeidet fisk på sjø

08.03.2023

Fiskeridirektoratet presiserer at fangst alltid skal rapporteres per art i rund vekt i det elektroniske rapporteringssystemet (ERS). Med rund vekt menes den vekten fisken har når den blir tatt om bord i båten, inkludert mageinnhold med videre, og før eventuell bearbeiding.

Fangstbegrensning i pelagisk trål

06.03.2023

I fisket etter kolmule er det til tider et problem at fangstene blir for store, og at det dermed oppstår fare for at trålen sprenges med tap av fangst og ødelagt redskap som resultat. Siden 2019 har det vært jobbet med å utvikle metoder for å hindre at dette skjer, og et fangstbegrensningssystem for kolmulefisket skal nå testes videre på kolmulefeltene.

Kurs for alle hvalfangere i 2023

02.03.2023

Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for hvalfangere 21. mars 2023 i Svolvær. Kurset er obligatorisk for alle hvalfangere (eier og skytter) som skal delta i årets fangst av vågehval.