Høring om snøkrabbe

Fiskeridirektoratet har ute på høring forslag til ny regulering for deltakelse i fangst av snøkrabbe.

På bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet sender Fiskeridirektoratet ut på høring forslag til endringer i reguleringen av fangst av snøkrabbe, med særlig vekt på deltakelsen i fangsten.

Høringsfrist er 30. september 2023.

Lese hele forslaget

Oppdatert: 30.06.2023