Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Mogleg lakserømming ved Molde

Fiskeridirektoratet følgjer opp ei rømmingsmelding frå Salmar Oppdrett AS ved Moldefjorden i Møre og Romsdal. Oppdrettslaksen i den aktuelle merden er ca. 3 kg i storleik.

Publikum må følgje gjeldande fiskereglar for området

Salmar Oppdrett oppdaga søndag 2. juli skade på ei av merdane, på lokaliteten Setevika N som ligg i Julsundet ved Moldefjorden.

Omfanget av rømminga er ikkje avklart. Fisken i den aktuelle merden har ei snittvekt på i overkant av 3 kg. Selskapet har sett ut gjenfangstgarn på lokaliteten.

Fiskeridirektoratet vil følgje opp saka med tilsyn hjå selskapet.

Ønsker tips 

Melde inn tips om eventuell fangst av oppdrettslaks i området

Det er mogleg å vere anonym ved innmelding av tips.

Legg gjerne ved bilde av fisken. Tipsa vil vere til hjelp for vår vurdering av omfang og spreiing av oppdrettsfisken.


 

Oppdatert: 04.07.2023