Kontroll av turistfisket

Vi deltok på en samarbeidskontroll den 20. – 22. juni, i sammen med Kystvakten, Statens Naturoppsyn og politiet. Her ble det utført tilsyn av turistfiske i området Nordmøre og Trøndelag.

 

Vi har i løpet av de to dagene hatt tilsyn hos 25 turistfiskebedrifter, og gjennomført 27 kontroller av båter med turistfiskere på sjøen.

Vi har sett på om turistfiskebedrifter har godkjente systemer for rapportering av fangst til direktoratet, og ellers at turistfiskere følger reglene for redskap, minstemål og bruk av redningsvest. Politiet har også utført promillekontroll. 

-Det ble utskrevet en rekke forelegg på bruk av redningsvest, mens det så bedre ut for promillekontrollene, sier Ketil Grødahl inspektør ved seksjon for fiskerikontroll og veiledning. 

De aller fleste registrerte bedriftene har anskaffet et godkjent system for å rapportere fangsten.

-Men vi ser at bedriftene må bli bedre på å rapportere fortløpende, og sikre at opplysninger som legges inn er korrekt, sier Grødahl.

Følger opp

Det har kommet inn tips om at det drives med båt og hytteutleie, av aktører som burde være i registeret over godkjente turistfiskebedrifter. Dette blir fulgt opp av Fiskeridirektoratet.

- For å kunne ta med seg fisk ut av Norge, må turisten ha fisket fra en turistfiskebedrift som har registrert seg hos direktoratet, sier Grødahl.

Oppdatert: 03.07.2023