Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Nyheter

Vi fikk medhold i Vestre Finnmark tingrett

03.04.2023

I mai 2022 anmeldte Fiskeridirektoratet en ansatt fra et fiskemottak, for seksuell trakassering og utilbørlig adferd overfor to av våre inspektører. Nå har vi fått medhold i retten.

Omfattende kontrollvirksomhet – lite ulovligheter

31.03.2023

Ved utgangen av mars har inspektører fra Fiskeridirektoratet gjennomført mer enn 600 kontroller i det pågående vinterfisket etter torsk. I tillegg har Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste vært tungt til stede på havet med kontroller og observasjoner av fisket.

Økte torske- og hysekvoter

31.03.2023

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å fordele gjenstående tredjelandskvote på torsk og hyse i NØS nord for 62°N i tråd med gjeldende fordeling mellom fartøygruppene.

Ny veileder til NYTEK23

31.03.2023

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en veileder til forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag (NYTEK23).