Tips om rømt regnbueørret

Fiskeridirektoratet har de siste dagene mottatt tips om fangster av rømt regnbueørret i Øygarden og Bjørnafjorden.

Fisken er om lag 3 kg i størrelse, og kilden til rømmingen er ikke kjent. Fiskeridirektoratet følger opp tipsene.

Bilde av funnet regnbueørret
Bilde av funnet regnbueørret

Vi ønsker flere tips

Personer som ønsker å melde inn tips om eventuell fangst av regnbueørret i området, kan gjøre det i vår digitale tipsløysing. 

Tips Fiskeridirektoratet

Det er mulig å være anonym ved innmelding av slike tips.

Legg gjerne ved bilde av fisken. Slike tips er viktige for at Fiskeridirektoratet skal kunne vurdere både rømmingsomfang og spredning av den rømte fisken.
Legg gjerne ved bilde av fisken.

Publikum må følge gjeldende fiskeregler for området.

Oppdatert: 31.08.2023