Rømt regnbueørret i Austevoll i Vestland fylke

Fiskeridirektoratet følger opp rømmingshendelse i Austevoll.

Etter kontroll av nøter ved lokalitet Naveide i Austevoll, har Lerøy Vest AS meldt fra til Fiskeridirektoratet om funn av hull en merd.  Merden inneholdt regnbueørret, og Fiskeridirektoratet knytter de siste dagenes tips om fangst til denne hendelsen.

Omfanget av rømminga er ikke avklart. Fisken i den aktuelle merden har ei snittvekt på om lag 3 kg. Selskapet har satt ut gjenfangstgarn ved lokaliteten.

Fiskeridirektoratet følger opp med tilsyn på lokaliteten.

Vi ønsker flere tips

Personer som ønsker å melde inn tips om eventuell fangst av regnbueørret i området, kan gjøre det i vår digitale tipsløsning. 

Tips Fiskeridirektoratet

Det er mulig å være anonym ved innmelding av slike tips.

Legg gjerne ved bilde av fisken. Slike tips er viktige for at vi skal kunne vurdere både rømmingsomfang og spredning av den rømte fisken.

Publikum må følge gjeldende fiskeregler for området.

Oppdatert: 01.09.2023