Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Nyheter

ERS-forskriften utvides

15.06.2023

Fra 1. juli 2023 blir virkeområdet til ERS-forskriften utvidet, til også å omfatte norske fiske- og fangstfartøy mellom 10 og 11 meter største lengde.

Problemer med fristen?

14.06.2023

Fisket etter blåkveite stoppes onsdag 14. juni kl 23.59. Vi oppfordrer fiskere som får problemer med å overholde fristen, til å melde fra til Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsenter (FMC).

Skal du ut og fiske?

13.06.2023

Det er for lite kunnskap om regelverket hos mange hobbyfiskere, og tap av redskap er et stort problem i fritidsfiske. Fiskeridirektoratet har derfor laget et nettkurs, som du kjapt og enkelt kan ta før du skal ut og fiske.

Ny fellesaksjon med dystert resultat

09.06.2023

Dei første dagane i juni gjennomførte Fiskeridirektoratet ein fellesaksjon på Sør-Vestlandet saman med Statens Naturoppsyn (SNO) og Kystvakten (KV) med nokså dystert resultat. I løpet av fire dagar vart 125 redskaper beslaglagt.

Nye reguleringer i fisket etter kveite

06.06.2023

Utvidet fredning i gyteperioden, økt minstemål, nye redskapsbegrensninger og rapporteringskrav er blant reguleringene som trådte i kraft 1. juni 2023.

Skadd kongekrabbe vil kunne føre til overfiske

30.05.2023

I det kvoteregulerte området øst for Nordkapp er det tillatt med 10 prosent skadd hannkrabbe i fangstene av kongekrabbe. Så langt i år er andelen over 20 prosent, noe som vil kunne føre til overfiske av kvoten og reduserte kvoter neste år.

Rekordhøye salgsinntekter innen oppdrett i 2022

25.05.2023

Salgsinntektene økte med 32,5 prosent fra 2021 til 2022, og skyldes en økning i gjennomsnittlig pris på laks og regnbueørret. Dette viser foreløpige tall fra Fiskeridirektoratets statistikk for akvakultur.