Ønsker tips om fangst av rømt oppdrettslaks i Nordland og Troms

Fiskeridirektoratet har de siste dagene mottatt flere tips om fangster og observasjoner av rømt oppdrettslaks i Kanstadfjorden i Lødingen kommune i Nordland. Fisken er om lag 5-6 kg i størrelse.

Fiskeridirektoratet er i dialog med virksomheter som har oppdrettsfisk i aktuell størrelse i området.  

Tips oss om fangster

Vi ønsker at publikum tipser oss om fangst av oppdrettslaks i området:

Tips Fiskeridirektoratet

Legg gjerne ved bilde av fisken. Tipsene vil være til hjelp for vår vurdering av omfang og spredning av oppdrettsfisken.

Oppdatert: 17.10.2023