Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Flere nye fredningsområder for hummer

Fiskeridirektoratet har nå vedtatt å opprette i alt åtte nye fredningsområder for hummer i Sør-Norge. Alle de nye områdene gjelder fra og med 1. oktober.

Det betyr at fiske i disse områdene med andre redskaper enn håndsnøre, juksa, dorg og snurpenot vil være forbudt.

De nye områdene fordeler seg på ett område i Bærum, fire områder i Larvik og tre i Stavanger. Områdene vil være synlige i «Fritidsfiskeappen» og i Fiskeridirektoratets kartverktøy.

– Opprettelse av slike fredningsområder for hummer har vist seg å ha god effekt. Havforskningsinstituttet har fulgt med på utviklingen siden 2004, og i områder som har vært stengt for fiske med faststående redskaper (teiner, ruser og garn) ser vi at hummerbestandene vokser og reproduksjonen har tatt seg opp, sier direktør Jon-Erik Henriksen i forvaltningsdivisjonen i Fiskeridirektoratet.

Les mer om Fritidsfiskeappen

Tre kommuner

I Bærum kommune vil det fra og med 1. oktober kun være tillatt å bruke håndsnøre, juksa, snurpenot eller dorg i det nye området ved Gåsøya.

I Larvik kommune er det opprettet fire nye områder som stenges for alle andre redskaper enn håndsnøre, dorg, juksa og snurpenot. Disse områdene er i indre Larviksfjorden, ved Malmøya, Hetta og Kjørtingen.

I Stavanger kommune er fire områder vurdert og tre av disse vil nå være stengt for fiske etter hummer med samme kriterier som de andre. Områdene hvor det nå innføres redskapsbegrensninger er ved Vignesholmane, ved Mortavika, og ved Stavanger og Hundvåg.

Plass til flere fredningsområder

Det er nå etablert nær 60 ulike fredningsområder for hummer av varierende størrelse i Oslofjorden, langs kysten og i fjorder på Vestlandet.

– Selv om vi nå begynner å få ganske mange fredningsområder for hummer på kysten, spesielt i Oslofjorden, på Skagerrakkysten og på kysten av Vestland fylke, ønsker Fiskeridirektoratet at kommuner med hummerbestander vurderer å foreslå flere områder. For eksempel er det ingen fredningsområder nord for Sognefjorden ennå, sier Henriksen.

Oppdatert: 28.09.2023