Auksjon av produksjonskapasitet

Fiskeridirektoratet gjennomfører auksjoner av produksjonskapasitet.

Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk.

På denne siden finner du resultatene og minsteprisene fastsatt i tidligere auksjoner, samt informasjon om kommende auksjoner.