Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Auksjon av produksjonskapasitet til akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 30. august 2018 en forskrift om auksjon av restkapasitet (Forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018 – auksjon av restkapasitet). 

Se også høring av 5. juli 2018 og Nærings- og fiskeridepartementets nettsider.

De 414 tonnene som ble lagt ut for salg var restkapasitet som ikke ble solgt i auksjonen 18. til 20. juni 2018. At disse tonnene ikke ble solgt da, skyldes auksjonstekniske forhold ved auksjonsformatet som ble brukt.

Kapasiteten som ble lagt ut for salg ble tildelt i bestemte størrelser som nummererte tillatelser. Fordelingen var slik:

TillatelsesnummerProduksjonsområdeAntall tonn
1116
27100
3745
48100
58100
61040
7112
81211

Etter auksjonen over produksjonskapasitet 18. til 20. juni 2018 gjenstod det altså 414 tonn usolgt kapasitet. Av disse ble 363 tonn solgt i en lukket budrunde som ble avsluttet 17. september.

I alt ble 99,7 % av den nye produksjonskapasitet i 2018 blitt solgt. Nærings- og fiskeridepartementet besluttet at det ikke skulle avholdes flere auksjoner i denne tildelingsrunden.

I denne auksjonen ble det solgt tillatelser for 81 millioner kroner, og tildelingsrunden ga i alt ca. 4 milliarder kroner. 80 prosent av inntektene fra salg av nye tillatelser ble fordelt gjennom Havbruksfondet. 

Resultater 

TillatelsesnummerProduksjonsområdeAntall tonnHøyste budBudgiver/Vinner
1116Eide Fjordbruk AS2 120 000
27100Midt-Norsk Havbruk AS20 600 000
3745Midt-Norsk Havbruk AS9 270 000
48100Selsøyvik Havbruk AS24 519 012
58100Selsøyvik Havbruk AS24 618 023
61040--
7112Marine Harvest Norway AS258 000
81211--