Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Auksjon av nye tillatelser til laks, ørret og regnbueørret 2024

Nærings- og Fiskeridepartementet fastsatte Forskrift om tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2024 gjennom auksjon (auksjonsforskriften 2024).

Den nye produksjonskapasiteten ble tildelt i de grønne produksjonsområdene 1, 9, 10, 11, 12 og 13.

Auksjonen ble gjennomført som en simultan klokkeauksjon. Det ble også gitt mulighet for å oppgi exit-bud. 

Auksjonen ble holdt 24.-25. juni 2024 og minsteprisen var fastsatt til 170 000 kroner per tonn i alle produksjonsområder. Det samlede vederlaget var på nesten 5,3 milliarder NOK og alt ble solgt.

Pressemelding: Resultater fra auksjon av nye oppdrettstillatelser 2024 (regjeringen.no)

Resultater

Oversikt: Vunnet kapasitet fordelt på klokke og exitbud.

Selskap som kjøpte kapasitet i auksjonen

SelskapVunnet kapasitetVederlag
Arnøy Laks AS31498 812 000
Cermaq Norway Salmon AS3 3601 063 600 000
Edelfarm AS20270 498 000
Gratanglaks AS502156 530 000
Holmøy Havbruk AS2 770905 910 000
Isqueen AS400137 700 000
Kleiva Fiskefarm AS30293 922 000
Lofoten Sjøprodukter AS780272 220 000
Lovundlaks Sjø AS500173 800 000
Mowi Seawater Norway AS2 704664 596 400
Nordlaks Havbruk AS1 032323 823 200
Nordly Innovation AS10034 900 000
Salaks AS1 290400 970 000
Salmar Oppdrett AS2 274632 921 000
Sjurelv Fiskeoppdrett AS500157 500 000
Øyfisk AS300100 900 000
Sum17 3305 288 602 600

Tildelt kapasitet per produksjonsområde

 Tonn MTB tildeltSamlet vederlag (NOK)
1. Svenskegrensa til Jæren1 125191 250 000
9. Vestfjorden til Vesterålen4 8611 693 444 400
10. Andøya til Senja3 3191 031 280 200
11. Kvaløya til Loppa2 761869 617 000
12. Vest-Finnmark4 7651 385 247 000
13. Øst-Finnmark499117 764 000

 

Kontakt

auksjon@fiskeridir.no

Telefon: 479 03 248 eller 908 03 894

Telefontiden er mellom kl. 09:00- 16:00